Despre calitatea continutului unei lucrari de diploma… eseuri personalizate Cautam redactori pentru redactare lucrari de licenta la comanda Moduri folositoare de a-ti petrece vacanta de vara Relatia cu parintii in facultate Vrei 10 pentru proiectul tau de licenta ? Inventar pentru camera de camin Locuri de munca pentru studenti fara experienta Student la camin sau in chirie? Temele la seminar – ultima ta problema Dai licenta la o facultate de drept? Ce cariera iti ofera studiile in administrarea afacerilor Proiecte de diploma la istorie Teme de licenta la ASE Servicii profesionale de scriere de text Ce trebuie sa stii despre plagiat Prioritatile tale in facultate Special pentru studentii care merg la doua facultati Tu ce faci de 1 Mai? Pregatirea materialelor pentru o lucrare de licenta de nota maxima Am putea oare vreodata sa privim Muntii Bucegi ca pe ceva obisnuit,comun? Succesul Arbitrajul comercial international – prezentare generala Care a fost sursa de inspira?ie în crearea produselor Performanta in organizatie Reflectii despre asistenta sociala O lacrim? are întotdeauana r?d?cini mai adânci decât un zâmbet Comunicarea interpersonala O lupta intre doua suflete Uniunea European?: aspecte democratice Razboiul Troiei, in versiune informatica De ce mi-as dori sa scriu? VALORI Problema Dirichlet Criza economica si caderea SUA mai mult “gol” decat substanta Naturopathy LEGENDA MODERN Natura este un dar oferit de Dumnezeu, insa noi, oamenii, nu il apreciem la adevarata sa valoare Prezentul Abandonul scolar in randul adolescentilor Fosta Jugoslavie – efect al influentelor politice si culturale din zona CRIZA BERLINULUI CE MANCAM CA SA FIM SANATOSI? Adevarul si minciuna Boala sarutului –Mononucleoza infectioasa Fotbalul global. O chestiune de viata si de moarte? Nu, o chestiune de bani Despre Bucovina evaluarea posturilor pentru stabilirea sistemelor motivationale TE IUBESC, DAR NU PREA! Motivation is a fundamental concept in psychology Frumosul este o nevoie de lux a omului. Analiza mecanismului de transmisie a politicii monetare TREI. De unde trei! comunicare din cadrul unei organiza?ii non-guvernamentale Sa iti pastrezi sufletul de copil, adult fiind, e aproape o necuviinta Relatia dintre performanta, specializare si competenta tema generala a guvernantei corporative APROBAREA PROIECTELOR DE BUGET Responsabilitatea sociala Industria auto Is advertising simply a superficial exercise in making people buy something they don’t actually need? Deontologia jurnalistica, realitate in teren sau himera uitata prin bancile amfiteatrelor? Drum, drumuri...

Frumosul este o nevoie de lux a omului.

Frumosul este o nevoie de lux a omului. Frumosul, fie el definit de c?tre Platon, Aristotel sau Kant, reprezint? o form? de manifestare, de exprimare a finite umane, prin frumos ?i în frumos ne reg?sim ?i ne apropiem în rela?iile inter ?i intraumane.
Frumosul ne împinge ?i ne leag? de dimensiunea moral?, dimensiune ce ne face pe noi oamenii s? tr?im într-o societate condus? de valori mai mult sau mai pu?in impuse. ?i totu?i în pofida nevoii umane de frumos, în încercarea g?sirii acestuia se formeaz? acele subculturi, majoritatea prin presiunea exercitat? de c?tre mase, subculturi ce împing pân? în pragul apari?iei ?i împr??tierii kitschului.
Potrivit dic?ionarului de estetic? general?, kitschul este “un cuvânt german intraductibil. Intrat ca atare în fondul de termini interna?ionali ai esteticii ?i utilizat pentru a desemna arta de prost gust, pseudoarta, ca ?i prostul gust în general…Datorit? alter?rii gustului estetic în condi?iile industrializ?rii serializ?rii ?i comercializ?rii produc?iei de art? sau a celei artizanale, apare ?i un public kitsch, predispus a fi receptive la vulgaritate, la gregare sau melodramatic”.
Astfel acest fenomen este datorat în cea mai mare parte produc?iei de mas? a obiectelor cât ?i în genurile de art? standardizate ?i serializate precum televiziunea sau chiar ?i alte mijloace mass-media. De aceea o caracteristic? a kitschului o reprezint? un produs de mas? ?i pentru mase. Este expresia cercet?rii, stabilirii ?i satisfacerii cerin?elor, preferin?elor ?i a?tept?rilor masei neinformate. Acestea pot fi generate ?i impuse fie de un anumit stadiu al dezvolt?rii, fie de c?tre fenomenul manipul?rii.
Componenta cea mai important? a universului kitsch o reprezint? omul kitsch. Omul kitsch care a existat dintotdeauna ?i probabil va continua s? existe, atât timp cât component cea mai important? a societ??ii – educa?ia – nu este socotit? ca fiind primordial ?i nu îi sunt allocate resursele necesare pentru a se dezvolta.
Prin con?tientizarea interven?iei fenomenului de kitsch în societate cât ?i prin exemplificarea acestor component ale universului kitsch se poate face o mi?care de înl?turare a fenomenului. Fenomen ce denatureay? comunitatea în care acesta este privit ca f?când parte din cultura sau chiar tradi?iile societ??ii respective.
Kitschul conduce la o dezumanizare a popula?iei, dezumanizare ce duce la pierderea rela?iilor interumane ?i mai ales la apari?ia conflictelor.
Întradev?r, dintotdeauna au existat anumite conflicte în ceea ce prive?te diferen?a de gust sau de privire a artelor în sine, îns? aceste s-au situate numai la nivelul ideilor ?i mult prea rar s-au materializat. Îns? promovarea acestor component kitsch nu poate duce decât la alterarea conflictelor deja existente în societate.
În continuare merg pe premisa c? o cultivare a valorilor pozitive, valori ce au fost definite înc? din Antichitate, nu poate conduce decât la o educare a popula?iei, fie prin sistemul de înv???mânt, fie prin alte forme neconven?ionale.
Omul este prin sine doritor de frumos ?i fericire, îms? în lipsa unei educa?ii estetice aceste dorin?e îl conduc spre g?sirea lor prin satisfacerea imediat? acestor nevoi prin comsumul de produse kitsch, satisfacere ce nu este de durat? ?i nici de calitate.
În încheiere m? repet în sus?inerea frumosului ca o nevoie de lux pe care nu oricine ?i-o poate permite. 


BIBLIOGRAFIE:
1. Dic?ionar de estetic? general?, Editura Politic?, Bucure?ti, 1972
2. Universul kitschului- o problem? de estetic?, Gavril Mate, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985.

Redactare la Comanda: lucrare de licenta lucrare licenta Lucrari de Licenta Lucrari de Dipoma Proiecte de Diploma Lucrari de Disertatie Referate Master Lucrari de Grad Lucrari Didactice Teze de Doctorat Referate Doctorat Lucrari de Cercetare ptr Doctorat Lucrari ptr Sesiuni de Comunicari Stiintifice Cursuri si Teme de Curs Lucrari de Cercetare Universitara Lucrari de Cercetare Postuniversitara Articole stiintifice ptr publicatii de specialitate Elaborare Discursuri si Comunicari Prezentari Powerpoint