Despre calitatea continutului unei lucrari de diploma… eseuri personalizate Cautam redactori pentru redactare lucrari de licenta la comanda Moduri folositoare de a-ti petrece vacanta de vara Relatia cu parintii in facultate Vrei 10 pentru proiectul tau de licenta ? Inventar pentru camera de camin Locuri de munca pentru studenti fara experienta Student la camin sau in chirie? Temele la seminar – ultima ta problema Dai licenta la o facultate de drept? Ce cariera iti ofera studiile in administrarea afacerilor Proiecte de diploma la istorie Teme de licenta la ASE Servicii profesionale de scriere de text Ce trebuie sa stii despre plagiat Prioritatile tale in facultate Special pentru studentii care merg la doua facultati Tu ce faci de 1 Mai? Pregatirea materialelor pentru o lucrare de licenta de nota maxima Am putea oare vreodata sa privim Muntii Bucegi ca pe ceva obisnuit,comun? Succesul Arbitrajul comercial international – prezentare generala Care a fost sursa de inspira?ie în crearea produselor Performanta in organizatie Reflectii despre asistenta sociala O lacrim? are întotdeauana r?d?cini mai adânci decât un zâmbet Comunicarea interpersonala O lupta intre doua suflete Uniunea European?: aspecte democratice Razboiul Troiei, in versiune informatica De ce mi-as dori sa scriu? VALORI Problema Dirichlet Criza economica si caderea SUA mai mult “gol” decat substanta Naturopathy LEGENDA MODERN Natura este un dar oferit de Dumnezeu, insa noi, oamenii, nu il apreciem la adevarata sa valoare Prezentul Abandonul scolar in randul adolescentilor Fosta Jugoslavie – efect al influentelor politice si culturale din zona CRIZA BERLINULUI CE MANCAM CA SA FIM SANATOSI? Adevarul si minciuna Boala sarutului –Mononucleoza infectioasa Fotbalul global. O chestiune de viata si de moarte? Nu, o chestiune de bani Despre Bucovina evaluarea posturilor pentru stabilirea sistemelor motivationale TE IUBESC, DAR NU PREA! Motivation is a fundamental concept in psychology Frumosul este o nevoie de lux a omului. Analiza mecanismului de transmisie a politicii monetare TREI. De unde trei! comunicare din cadrul unei organiza?ii non-guvernamentale Sa iti pastrezi sufletul de copil, adult fiind, e aproape o necuviinta Relatia dintre performanta, specializare si competenta tema generala a guvernantei corporative APROBAREA PROIECTELOR DE BUGET Responsabilitatea sociala Industria auto Is advertising simply a superficial exercise in making people buy something they don’t actually need? Deontologia jurnalistica, realitate in teren sau himera uitata prin bancile amfiteatrelor? Drum, drumuri...

VALORI

În ceea ce prive?te defini?ia termenului de, “valoare”exist? o varietate mare de interpret?ri, un obstacol în definirea ?i analiza valorilor este legat de caracterul polisemantic al termenului. În limbajul comun, valoare desemneaz? o varietate de lucruri, precum exprimarea în bani a costului unui bun, m?rimea matematic? asociat? unei m?rimi fizice, suma calit??ilor care dau pre? unui obiect, unei fiin?e, unui fenomen etc.; importan??, însemn?tate, pre?, merit. Termenul de, valoare presupune deasemenea multe suprapuneri semantice cu termeni ca, atitudini, norme, interese, idealuri, conceptul de valoare fiind cuprins deseori în cel de norm? sau atitudine. Un alt obstacol îl constituie faptul c? valorile nu sunt direct observabile, ci ele î?i fac sim?it? prezen?a prin intermediul atitudinilor, opiniilor ?i comportamentului.
Sociologia ?i antropologia definesc valorile ca fiind interioare individului, diferite de la un individ la altul, având îns? un important determinant social, exprimat ?i totodat? indus de c?tre norme, obiceiuri ?i ideologii. A?a cum nota Clifford Geertz (1984), valorile, ca ?i credin?ele, nu sunt altceva decât percep?ii individuale ale valorilor ?i credin?elor colective specifice fiec?rei culturi ?i interiorizate prin socializare. Antropologul american Clyde Kluckhohn (1951) define?te valoarea ca reprezentând o concep?ie explicit? sau implicit? despre ceea ce este dezirabil, distinctiv pentru individ sau grup, care influen?eaz? alegerea modurilor, mijloacelor ?i scopurilor ac?iunii. A?adar, valorile reprezint? ceea ce este dorit de indivizi sau grupuri, referindu-se nu numai la realit??ile prezente, ci ?i la ceea ce ar trebui s? fie.
Locus-ul psihologic veritabil al valorilor este individul ?i acestea se formeaz? ?i se definesc prin contactul direct cu indivizi cu care acesta comunic? ?i nu grupul abstract, economic, politic sau social. De aceea în afara indivizilor ca generatori de valori culturale, cultura r?mâne o pur? fic?iune statistic?.
Valoarea ne apare astfel ca o rela?ie între subiect ?i obiect în cadrul c?reia, prin polaritate ?i ierarhie, se exprim? pre?uirea acordat? (de o persoan? sau de o colectivitate uman?) unor însu?iri sau fapte, în virtutea capacit??ii acestora de a satisface trebuin?e, necesit??i, dorin?e, aspira?ii umane, istorice?te condi?ionate de practica social?.
Pentru Tudor Vianu valoarea este obiectul unei dorin?e, care dorin?? la rândul ei poate fi fizic? sau moral?.
“Valoarea reprezint? interesul manifestat fa?a de un obiect, stima ar?tat? unei persoane. No?iunea de valoare este esen?ialmente subiectiv?, variind în func?ie de individ ?i de situa?ie ?i fiind legat? de satisfacerea trebuin?elor. Un obiect nu are valoare decât în m?sura în care este dezirabil” . Punctele comune ale tuturor acestor abord?ri constau în aceea ce privesc valorile drept modalit??i de a stabili ce este frumos, sau ce este bine ?i plaseaz? valorile la nivelul individului, dar cu un important determinant în natura societ??ii. Deasemenea valorile sunt definite ca determinant al alegerilor din via?a de zi cu zi, un instrument util în ordonarea priorit??ilor propriei vie?i. Valorile reprezentând în fapt o rela?ie a con?tiin?ei subiective cu lumea obiectiv?.

Redactare la Comanda: lucrare de licenta lucrare licenta Lucrari de Licenta Lucrari de Dipoma Proiecte de Diploma Lucrari de Disertatie Referate Master Lucrari de Grad Lucrari Didactice Teze de Doctorat Referate Doctorat Lucrari de Cercetare ptr Doctorat Lucrari ptr Sesiuni de Comunicari Stiintifice Cursuri si Teme de Curs Lucrari de Cercetare Universitara Lucrari de Cercetare Postuniversitara Articole stiintifice ptr publicatii de specialitate Elaborare Discursuri si Comunicari Prezentari Powerpoint