Despre calitatea continutului unei lucrari de diploma… eseuri personalizate Cautam redactori pentru redactare lucrari de licenta la comanda Moduri folositoare de a-ti petrece vacanta de vara Relatia cu parintii in facultate Vrei 10 pentru proiectul tau de licenta ? Inventar pentru camera de camin Locuri de munca pentru studenti fara experienta Student la camin sau in chirie? Temele la seminar – ultima ta problema Dai licenta la o facultate de drept? Ce cariera iti ofera studiile in administrarea afacerilor Proiecte de diploma la istorie Teme de licenta la ASE Servicii profesionale de scriere de text Ce trebuie sa stii despre plagiat Prioritatile tale in facultate Special pentru studentii care merg la doua facultati Tu ce faci de 1 Mai? Pregatirea materialelor pentru o lucrare de licenta de nota maxima Am putea oare vreodata sa privim Muntii Bucegi ca pe ceva obisnuit,comun? Succesul Arbitrajul comercial international – prezentare generala Care a fost sursa de inspira?ie în crearea produselor Performanta in organizatie Reflectii despre asistenta sociala O lacrim? are întotdeauana r?d?cini mai adânci decât un zâmbet Comunicarea interpersonala O lupta intre doua suflete Uniunea European?: aspecte democratice Razboiul Troiei, in versiune informatica De ce mi-as dori sa scriu? VALORI Problema Dirichlet Criza economica si caderea SUA mai mult “gol” decat substanta Naturopathy LEGENDA MODERN Natura este un dar oferit de Dumnezeu, insa noi, oamenii, nu il apreciem la adevarata sa valoare Prezentul Abandonul scolar in randul adolescentilor Fosta Jugoslavie – efect al influentelor politice si culturale din zona CRIZA BERLINULUI CE MANCAM CA SA FIM SANATOSI? Adevarul si minciuna Boala sarutului –Mononucleoza infectioasa Fotbalul global. O chestiune de viata si de moarte? Nu, o chestiune de bani Despre Bucovina evaluarea posturilor pentru stabilirea sistemelor motivationale TE IUBESC, DAR NU PREA! Motivation is a fundamental concept in psychology Frumosul este o nevoie de lux a omului. Analiza mecanismului de transmisie a politicii monetare TREI. De unde trei! comunicare din cadrul unei organiza?ii non-guvernamentale Sa iti pastrezi sufletul de copil, adult fiind, e aproape o necuviinta Relatia dintre performanta, specializare si competenta tema generala a guvernantei corporative APROBAREA PROIECTELOR DE BUGET Responsabilitatea sociala Industria auto Is advertising simply a superficial exercise in making people buy something they don’t actually need? Deontologia jurnalistica, realitate in teren sau himera uitata prin bancile amfiteatrelor? Drum, drumuri...

Arbitrajul comercial international – prezentare generala

Arbitrajul comercial interna?ional reprezint? un sistem transna?ional privat de solu?ionare a litigiilor compus din conven?ii multilaterale, tratate bilaterale, legi na?ionale arbitrale ?i principii ?i norme private informale.   
        Foarte r?spândit în comer?ul interna?ional, arbitrajul prezint? interes pentru societ??ile comerciale datorit? avantajelor sale: accesibilitate, rapiditate, cheltuieli de judecat? reduse, confiden?ialitate, specializarea arbitrilor în diverse domenii, solu?ionarea definitiv? a conflictului în fa?a tribunalului arbitral, recunoa?terea ?i executarea silit? a sentin?elor arbitrale pronun?ate în România ?i în str?in?tate.
        În prezent, economia mondial?, în contextul c?reia functioneaz? ?i se dezvolt? arbitrajul comercial interna?ional, se afl? într-o continu? transformare sus?inut? progresiv de procesul globaliz?rii. Astfel, rolul statului pe scena interna?ional? s-a diminuat, iar principalii actori au devenit societ??ile transna?ionale care prin imensa lor capacitate de producere a bunurilor ?i furnizare a serviciilor au reu?it s? transcead? grani?ele na?ionale. Tehnologia, informatizarea ?i telecomunica?iile sunt elemente ce au impulsionat dezvoltarea comer?ului interna?ional prin dep??irea limitelor spa?iale ?i prin accelerarea interna?ionaliz?rii procesului de produc?ie. Fuziunile interna?ionale, oficiale sau neoficiale, alian?ele strategice, parteneriatele ?i asocierile de toate felurile fac parte dintr-un climat economic interna?ional ce evolueaz? într-un ritm mult mai rapid decât reglement?rile interna?ionale.
        În aceste circumstan?e, exist? nevoia unei certitudini juridice. De aceea, contractul interna?ional a devenit stâlpul de sprijin al tuturor rela?iilor comerciale, acest lucru ducând la cre?terea importan?ei metodelor de solu?ionare a litigiilor, în general, ?i a mecanismului arbitrajului, în particular.
        Statul modern are responsabilitatea de a asigura sectorului s?u privat un cadru instrumental necesar rezist?rii pe pia?a interna?ional? caracterizat? printr-o competi?ie acerb?. Acest lucru poate fi realizat prin asumarea de c?tre stat a unui rol proactiv ?i dinamic, printr-o larg? deschidere c?tre acele organiza?ii mondiale care militeaz? pentru crearea unei legisla?ii interna?ionale uniformizate în domeniul arbitrajului.
        De?i arbitrajul comercial are o acoperire global?, p?r?ile, datorit? prezen?ei sediului principal al celor mai importante organiza?ii interna?ionale, aleg de cele mai multe ori drept loc pentru desf??urarea procesului arbitral unul din urm?toarele ora?e, în aceast? ordine: Londra - Curtea Londonez? de Arbitraj Interna?ional (LCIA), Paris - Camera Interna?ional? de Comer? (ICC), New-York, Geneva - Organiza?ia Mondial? a Propriet??ii Intelectuale (WIPO), dar ?i altele precum: Stockholm, Haga - Curtea Permanent? de Arbitraj ?i Viena, etc. 
        În mod particular, arbitrajul interna?ional este v?zut ca un for eficient ?i practic pentru combinarea obiectivelor dezirabile ale unui rezultat executabil cu egalitatea dintre p?r?i. În prezent, nu exist? o alt? modalitate de solu?ionare a diferendelor comerciale interna?ionale care s? permit? ambelor p?r?i s? perceap? procesul litigiului ca având neutralitatea, corectitudinea ?i finalitatea dorite.
        Astfel, arbitrajul comercial interna?ional reprezint? o component? cheie a strategiilor practicate de firme în tranzac?iile comerciale interna?ionale, acesta aflându-se pe o pozi?ie important? în mediul global de afaceri împreun? cu celelalte modalit??i de solu?ionare a disputelor.

Redactare la Comanda: lucrare de licenta lucrare licenta Lucrari de Licenta Lucrari de Dipoma Proiecte de Diploma Lucrari de Disertatie Referate Master Lucrari de Grad Lucrari Didactice Teze de Doctorat Referate Doctorat Lucrari de Cercetare ptr Doctorat Lucrari ptr Sesiuni de Comunicari Stiintifice Cursuri si Teme de Curs Lucrari de Cercetare Universitara Lucrari de Cercetare Postuniversitara Articole stiintifice ptr publicatii de specialitate Elaborare Discursuri si Comunicari Prezentari Powerpoint